Chuck âm bass, tiếng bass, bass Updates

a link đã được thêm vào: Gossip Girl's Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass Actor Wants To Do A Spin-off About His Character cách đây 4 tháng by Sharelle1212
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Times Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass was the Worst on Gossip Girl hơn một năm qua by jasamfan23
a comment was made to the fan art: Chuck ♥ hơn một năm qua by horses2020
a comment was made to the photo: Behind The Scenes hơn một năm qua by horses2020
a video đã được thêm vào: DAMON & ELENA | BLAIR & CHUCK | NEVER BE THE SAME hơn một năm qua by bruno_knolle
a comment was made to the photo: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass is so hot hơn một năm qua by Boelt19052016
a link đã được thêm vào: Gossip Girl: Most Shocking Twists hơn một năm qua by laurik2007
an answer was added to this question: would you ladies prefer to play the game or to sleep with chuck bass? hơn một năm qua by zosiawc
a poll đã được thêm vào: yêu thích quote ? hơn một năm qua by laurik2007
a poll đã được thêm vào: → yêu thích outfit? hơn một năm qua by laurik2007
an answer was added to this question: What do you like about Chuck Bass? hơn một năm qua by TWYNN
an icon đã được thêm vào: Chuck hơn một năm qua by Bones_Obsessor
a comment was made to the poll: Chuck should end up with ...... hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Three down and one to go. Serena bạn better watch your back.....and your front. hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Chuck and.... Is your favourite character? (your two favourite charcters) hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: couples: Chuck and.. hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Do bạn want Chuck to be with Blair again? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Bad hoặc Soft side? Which do bạn like better? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Do bạn miss the old Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass already? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which name:Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass vs Henry Prince? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Chuck with Blair hoặc solo hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Don't bạn just tình yêu his voice? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass hoặc Edward Cullen hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Who do bạn think Chuck is best with? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: yêu thích pair? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Who does Chuck belong with? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which Chuck pairing do bạn like better? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Is he your absolutely FAVE GG character? hơn một năm qua by loveofdelena
a link đã được thêm vào: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass Is Back! Ed Westwick Is Returning to TV in a Killer Role hơn một năm qua by lunajrv
fan art đã được thêm vào: Chuck âm bass, tiếng bass, bass hơn một năm qua by ForeverEternity
a photo đã được thêm vào: chate through the seasons hơn một năm qua by laurik2007
a poll đã được thêm vào: to much purple → yêu thích outfit? hơn một năm qua by laurik2007
an answer was added to this question: Would you date Chuck Bass? hơn một năm qua by NateyChuckLove
a comment was made to the question: Would bạn ngày Chuck Bass? hơn một năm qua by giselle_m2
a comment was made to the question: Would bạn ngày Chuck Bass? hơn một năm qua by giselle_m2
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by atpm