Chuck & Serena Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 30

dair đã đưa ý kiến …
vote quả anh đào, anh đào :)
link
đã đăng hơn một năm qua
LPxCBxDE đã đưa ý kiến …
link

i don't know what's wrong with these people but please vote for nate&raina đã đăng hơn một năm qua
beccaxBLx đã đưa ý kiến …
link

pick nate&bree and save cherry! đã đăng hơn một năm qua
dair đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
quả anh đào, anh đào DIE HARD! Yeah baby! đã đăng hơn một năm qua
clm-anomaly đã bình luận…
CONGRATS! bạn totally deserve it, Lucy! hơn một năm qua
LoVeLuStAnDLiEs đã đưa ý kiến …
link
My new spot ive created creatre your own stories and live them :)
đã đăng hơn một năm qua
dair đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
exiledhuntress đã đưa ý kiến …
Can bạn imagine that they dare to DAIR but still can't pop CHERRY's cherry? đã đăng hơn một năm qua
DirtyDiamond đã bình luận…
I know it's ridiculous ! hơn một năm qua
exiledhuntress đã bình luận…
Yeah, if the thing with Carter was a trial run, then that's even thêm proof that quả anh đào, anh đào would definitely work since Chuck and Carter are similar. They have no real excuse now, with that reason alone. hơn một năm qua
DirtyDiamond đã bình luận…
Totally agree <3 hơn một năm qua
livelydebate đã bình luận…
BAHAHAHAHA! I tình yêu that! hơn một năm qua
foreverserenate đã đưa ý kiến …
See this is what i'm wondering.. HOW can they give DAIR a chance and not quả anh đào, anh đào :o đã đăng hơn một năm qua
TheLiineGirl đã bình luận…
i know right?! hơn một năm qua
clm-anomaly đã bình luận…
I ask myself this same câu hỏi daily. WE WANT CHERRY! hơn một năm qua
exiledhuntress đã bình luận…
i still say that Dair could be a catalyst for quả anh đào, anh đào - plus, it'd be ironic if that happened and quả anh đào, anh đào makes it and Dair blows it. hơn một năm qua
dairfanatic đã đưa ý kiến …
"I like the way bạn think mom"
Inmortal quả anh đào, anh đào words......... lol!! đã đăng hơn một năm qua
foreverserenate đã đưa ý kiến …
xin chào bbys.. bells back and my tình yêu for quả anh đào, anh đào is still STRONG :D đã đăng hơn một năm qua
TheLiineGirl đã đưa ý kiến …
Can someone give me a link to all quả anh đào, anh đào scenes from 4x12?xD. i really wanna see them, but i'm waiting for the whole episode to come in television, so i don't wanna see the entire episode ... yeah i know, but i can't help it! - i'm danish xD. đã đăng hơn một năm qua
clm-anomaly đã bình luận…
This person đã đăng pretty much every scene from the episode, just watch the ones that say 'CS'. link hơn một năm qua
TheLiineGirl đã bình luận…
thank bạn so much C!<3 hơn một năm qua
foreverserenate đã bình luận…
THANK YOU! i wanted that since ik where to get both NS and CB scenes but not CS :( hơn một năm qua
cool
livelydebate đã đưa ý kiến …
They were awesome this last episode. đã đăng hơn một năm qua
dairfanatic đã bình luận…
Agree, there should be thêm quả anh đào, anh đào for all our sakes haha hơn một năm qua
mischievous
TheLiineGirl đã đưa ý kiến …
link

Chech out C' interview :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
livelydebate đã đưa ý kiến …
link

Check out Karoline's FOTM interview. đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
Cherry, bạn are awesome. đã đăng hơn một năm qua
clm-anomaly đã đưa ý kiến …
Check out Lucy's FOTM interview!

link đã đăng hơn một năm qua
TheLiineGirl đã đưa ý kiến …
we forgot!xD

SAY CONGRATS TO LUCY!
- she is FOTM :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
livelydebate đã đưa ý kiến …
Check out Bella's interview for the FOTM for October!

link đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
quả anh đào, anh đào những người hâm mộ are coming out of the wood work! It's beautiful! đã đăng hơn một năm qua
BrightSparkle đã bình luận…
well bạn were my influence haha :) I tình yêu them now.. <3 hơn một năm qua
livelydebate đã bình luận…
*proud moment for Lucy* hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
Congrats to Bella! She's the quả anh đào, anh đào FOTM! đã đăng hơn một năm qua
Isabellaaa đã bình luận…
thank bạn <33 i'm so happy :D quả anh đào, anh đào FTW! hơn một năm qua
TheLiineGirl đã bình luận…
congrats Bella! bạn deserves it hun <3 hơn một năm qua
Isabellaaa đã đưa ý kiến …
1000 quả anh đào, anh đào những người hâm mộ FTW!!!!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
itsnaddia đã đưa ý kiến …
So how awesome was Cherry? *cries because I haven't seen it* đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã bình luận…
Nanda, have bạn seen it yet? hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
quả anh đào, anh đào quả anh đào, anh đào CHERRY! đã đăng hơn một năm qua
heart
livelydebate đã đưa ý kiến …
CHERRY! In one week!!!! Concerned Serena! đã đăng hơn một năm qua
janeywaney đã đưa ý kiến …
Is it okay that I tình yêu Chuck&Serena as step-siblings? Not a couple? Umm, I'm not to comfortable answering "Where do bạn want to see Chuck and Serena gettin busy?" xD đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
Some people don't understand why they are being called Cherry. They only know that someone from fanpop made it up. I'm Someone. LMAO! đã đăng hơn một năm qua
ranstell2703 đã bình luận…
genius name <3 funny how được ưa chuộng that name is bởi now <3 hơn một năm qua
Isabellaaa đã bình luận…
i knew this! haha lol. and it's an awesome name lucy! hơn một năm qua
itsnaddia đã bình luận…
Duh you're Queen Cherry! ;) hơn một năm qua
elisa234 đã đưa ý kiến …
Ohmygosh, I fucking adore biểu tượng and banner. Go, go CS! đã đăng hơn một năm qua
Isabellaaa đã đưa ý kiến …
i tình yêu that i now've made both the CS and NS banner :P it's weird, LOL – Liên minh huyền thoại but compleatly awesome since it's the only 2 pairings i really care about in GG :) đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã bình luận…
Way to go bella! bạn should feel very proud. :) hơn một năm qua
TheLiineGirl đã bình luận…
that why the CS&NS banner are the best banner on fanpop!:D hơn một năm qua
smirk
clm-anomaly đã đưa ý kiến …
I'm in tình yêu with the new biểu tượng and banner! <3 đã đăng hơn một năm qua
Isabellaaa đã bình luận…
thank bạn for the banner part <3 and i tình yêu the biểu tượng too! <3 hơn một năm qua
clm-anomaly đã bình luận…
bạn made the bannner?! It's awsome, các điểm thưởng on your banner making skills! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua