trả lời câu hỏi này

Chuck & Sarah Câu Hỏi

Does anyone know if will be season 4 , 5 of chuck ?

 elina94 posted hơn một năm qua
next question »

Chuck & Sarah Các Câu Trả Lời

drunksheep said:
I'm not sure about season 5, but season 4 starts september 20th!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »