Christopher Walken Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

Tonester0069 đã đưa ý kiến …
What do I have to do to spend one ngày kickin' it with Chris? The man seems like he would be full of insight and wisdom. Could be just the parts he has played, but never-the-less, I would still tình yêu to Converse with this man! đã đăng hơn một năm qua
Kreator đã đưa ý kiến …
he radiates good vibrations. đã đăng hơn một năm qua
cake
The10thDoctorDT đã đưa ý kiến …
HAPPY B-DAY CHRISTOPHER WALKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Queen_Of_Ithaca đã đưa ý kiến …
Loved him in tђє קг๏קђєςץ and ᄊム刀 o刀 キノ尺乇 đã đăng hơn một năm qua
WuxingKat đã đưa ý kiến …
Live long and prosper, Mr. Walken. Keep entertaining us with your movies. đã đăng hơn một năm qua
xSmoochie đã đưa ý kiến …
Just bought myself "The Dead Zone" and "The Deer Hunter". Ahyeah! Gonna be a good weekend :D Can't wait! đã đăng hơn một năm qua
cool
xSmoochie đã đưa ý kiến …
Chris Walken is the best villian ever ♥ đã đăng hơn một năm qua