Christina Hendricks Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
KenzieR đã đưa ý kiến …
Christina Hendricks is up for Maxim's 2014 Hot 100! Let's help make it happen. Vote here -> link đã đăng hơn một năm qua
KenzieR đã bình luận…
Keep in mind that bạn can vote once everyday until the số phiếu bầu close. hơn một năm qua
Cosi1 đã đưa ý kiến …
SHE'S SUBLIME. đã đăng hơn một năm qua
tomlawson đã đưa ý kiến …
bạn were stunning in Firefly and I didn't rvrn know it was you! đã đăng hơn một năm qua
tomlawson đã bình luận…
even, sorry hơn một năm qua
wink
tomlawson đã đưa ý kiến …
Hi Doll, bạn are so real and a great actress! I tình yêu your role and continued great success on mad men and beyond! Love, Tom đã đăng hơn một năm qua
Lilyspoiler đã đưa ý kiến …
I tình yêu her too :P
So, please, if bạn have a livejournal vote for Joan Holloway. I think she deserves to win House.

link đã đăng hơn một năm qua
Nerk đã đưa ý kiến …
I tình yêu her more! đã đăng hơn một năm qua
heart
Master24 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Christina đã đăng hơn một năm qua