Chris Tucker Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
mj231 đã đưa ý kiến …
i tình yêu chris đã đăng hơn một năm qua
redallday đã bình luận…
yo, chris tucker is so fu**ing funny, thats my nigga hơn một năm qua
smile
tkdiamond đã đưa ý kiến …
He is so funny, and I tình yêu him so much ( not like that though, but thêm of as if he is family ) đã đăng hơn một năm qua
tkdiamond đã bình luận…
Im watchin Friday right now, but only because he is in it. hơn một năm qua
rmpearl đã bình luận…
He is cool hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
He's hillarious hơn một năm qua
Mrs_Taj_Jackson đã bình luận…
hes ugly hơn một năm qua
LiL_MrS_Cc đã đưa ý kiến …
i tình yêu smokeyyy in fridayyy hahaha :) mommaaa (*bangging on the door*) momm!!! (*looking threw the screen door*) , haha "hi miss parrkkkaaaa" "hi boysss"ahahaha :) (*"write it down take a picture i dont give a fuhhh" hahaha :) shoooottt i can keep on saying stuff from da movieee hehe:3
i tình yêu smokeeyyyyy<3 đã đăng hơn một năm qua
laugh
victoriousgirl đã đưa ý kiến …
Do bạn understand the words that are comin' out of my mouth?! đã đăng hơn một năm qua
Master24 đã đưa ý kiến …
"Do bạn understand the words that are coming out of my mouth!?"
- Carter

One of my yêu thích lines in 'Rush Hour.' đã đăng hơn một năm qua