trả lời câu hỏi này

Chris Rock Câu Hỏi

chris i grew up on herimer st and hopkinson ave, my boyfriend live on bainbridge st and hopkinson st. wayne smart and bơ was his childhood friends. Do bạn know them?

 shalove posted hơn một năm qua
next question »