trả lời câu hỏi này

Chris Rock Câu Hỏi

What would bạn like to ask Chris Rock?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »