chrie♥ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

angry
chrie đã đưa ý kiến …
fanpop is now facepop n pico is getting wierd as well đã đăng hơn một năm qua
sad
chrie đã đưa ý kiến …
well.......it looks like fanpop will look like facepop đã đăng hơn một năm qua
iluvwitch123 đã đưa ý kiến …
xin chào i luv the icon! It rox :) :) :) đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
iluvwitch123 đã bình luận…
np hơn một năm qua
1Timestones đã đưa ý kiến …
xin chào can bạn tham gia my spot please it's for artists
link
đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
joined hơn một năm qua
heart
conelia đã đưa ý kiến …
i tình yêu the new icon,go K-ON! đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
conelia đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
:) hơn một năm qua
conelia đã bình luận…
:) hơn một năm qua
iluvwitch123 đã đưa ý kiến …
luv this club đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
nugget14 đã bình luận…
same here. hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
big smile
conelia đã đưa ý kiến …
bạn have great Inuyasha pics here! đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
conelia đã bình luận…
welcome :) hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
:) hơn một năm qua
conelia đã bình luận…
:) hơn một năm qua
KeeperSeeker đã đưa ý kiến …
Awesome club chire, it's got alot of awesome shows đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
iluvwitch123 đã bình luận…
yea i agree hơn một năm qua
chrie đã đưa ý kiến …
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,inuyasha’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,...•’``’•,•’``’•,
…...…...’•,`•fairy tail•’
...……....…….`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,W.I.T.C.H.
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...... sailor moon
...……....`’•,,•’`
đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
so this is my hàng đầu, đầu trang 4 fav shows of all time hơn một năm qua
KeeperSeeker đã bình luận…
YAY W.I.T.C.H hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
go FAIRY TAIL !!! hơn một năm qua
TokineOneChan đã bình luận…
FAIRY TAIL 4 EVER!!!!!!!!! hơn một năm qua
big smile
conelia đã đưa ý kiến …
nice stop,it has most of the things i love. đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx hơn một năm qua
conelia đã bình luận…
welcome :) hơn một năm qua
pandawinx đã đưa ý kiến …
I tình yêu neopets too! <3 tình yêu this spot chrie! đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
yep n thnx hơn một năm qua
smile
honey_bench006 đã đưa ý kiến …
I joined
cool club! đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
thnx :) hơn một năm qua