món canh hải thập vị, thức ăn chowder, chowder Pop Quiz

What kind of dish does Chowder's pet, Kimchi fall in tình yêu with?
 What kind of dish does Chowder's pet, Kimchi fall in tình yêu with?
Choose the right answer:
Option A Clabbage người vá, người vá, cobbler
Option B Spinich Lasanga
Option C Cabbage người vá, người vá, cobbler
Option D bánh táo, chiếc bánh táo
 KiwiKiwi96 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save