Sô cô la Cake Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

JLBP7 đã đưa ý kiến …
eh why not đã đăng hơn một năm qua
hmmm
Rae-Marie đã đưa ý kiến …
GREAT. now i want cake -_- đã đăng hơn một năm qua
cake
rockingbaby12 đã đưa ý kiến …
Poems bởi Ross Bateman : 3 / 9 « prev. poemnext poem »

User Rating:
5 / 10
( 1 sự bỏ phiếu )

Print friendly version
E-mail this poem to a friend
Add this poem to MyPoemList
Add this poet to MyPoetList
What do bạn think this poem is about?
báo cáo Poem
Chocolate

Chocolate, chocolate, Sô cô la Sô cô la chocolate!
When bạn take a bite, bạn will taste its delight,
chocolate, chocolate, Sô cô la Sô cô la chocolate,
it is so nice, đã đăng hơn một năm qua
rockingbaby12 đã đưa ý kiến …
Sô cô la cupcake,and cake ,and bánh quy, cookie đã đăng hơn một năm qua
katyperryluv123 đã đưa ý kiến …
Sô cô la cake! My yêu thích food! đã đăng hơn một năm qua
Bunnylover3 đã đưa ý kiến …
yum đã đăng hơn một năm qua
Anderson73 đã đưa ý kiến …
its so sweet and yummy
all in my tummy
it's like I'm in heaven
I'll just have seven
finish it of with a cup of milk
that's finner than silk đã đăng hơn một năm qua
freakin_best đã đưa ý kiến …
i...want...choclate...cake!!!! đã đăng hơn một năm qua
kittykat_ đã đưa ý kiến …
c h o c o l a t e < 3 . đã đăng hơn một năm qua
cake
Kenny756 đã đưa ý kiến …
I like Sô cô la birthday cake.....It makes bạn feel special.......Especially with icecream in it.........Crap I want some now...
:) đã đăng hơn một năm qua
cake
Kenny756 đã đưa ý kiến …
Mmmmmm.........cake..... đã đăng hơn một năm qua
cake
Vivi-the-Hedgie đã đưa ý kiến …
this club makes me hungry! đã đăng hơn một năm qua
freakin_best đã bình luận…
ikr but um do bạn have some? hơn một năm qua