Chobits Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
Xyler852 đã đưa ý kiến …
This is a funny anime with some touching moments. I'd tình yêu to have a persicom like Sumomo. bạn can watch Chobits for free on Hulu. đã đăng hơn một năm qua
heart
swampfox31 đã đưa ý kiến …
I can't stand how freaking adorable Chi is! đã đăng hơn một năm qua
animefan321 đã đưa ý kiến …
tình yêu this anime and would tình yêu even thêm to have a chobits for myself đã đăng hơn một năm qua
InsideAndOut101 đã đưa ý kiến …
On episode 5 (: đã đăng hơn một năm qua
wink
PimRengsi đã đưa ý kiến …
I don't know anything about Chobits,I just joined cause the girl was cute! đã đăng hơn một năm qua
AnimeFan66 đã bình luận…
Glade u joined! hơn một năm qua
angry
anime-man đã đưa ý kiến …
what is up with that freakin bunny???? đã đăng hơn một năm qua
heart
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
FREYA !!!! đã đăng hơn một năm qua
narlyvamp1234 đã bình luận…
i like Chi better hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
O ! bạn do ..? I like Chii too but I like Freya better ^^ hơn một năm qua
heart
CosmoDoll đã đưa ý kiến …
I tình yêu chibits its my yêu thích anime đã đăng hơn một năm qua
firewis133 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this hiển thị but the ending was so dissatisfing it left kept me upall night thinking what happens tiếp theo đã đăng hơn một năm qua
aquagirl777bey đã đưa ý kiến …
the comic chobits is so romantic đã đăng hơn một năm qua