Charmmy Kitty Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 19

heart
Yuzariha đã đưa ý kiến …
awwww... She's so CUTE!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cupcakemama đã đưa ý kiến …
Yea đã đăng hơn một năm qua
cupcakemama đã bình luận…
prod is so wrong what he did hơn một năm qua
kiss
masella129 đã đưa ý kiến …
i very very like it đã đăng hơn một năm qua
hewo_kitty_4eva đã đưa ý kiến …
I went on Youtube and saw a video of her as Alice in Wonderland, and literally starting crying when the Cheshire mèo started making fun of her!!! It was so sad because she started crying!!! đã đăng hơn một năm qua
ZeldaFan215 đã đưa ý kiến …
I ment "Hello Kitty is cute also" đã đăng hơn một năm qua
ZeldaFan215 đã đưa ý kiến …
Charmmy Kitty is one of the cutest Sanrio characters. Hello kitty is cure also. đã đăng hơn một năm qua
roncat99 đã đưa ý kiến …
Charmmy Kitty is one of the cutest things I've ever seen. Cute enough to melt a tim, trái tim of stone <3 đã đăng hơn một năm qua
rockiehearts6 đã bình luận…
trueU♥♡♥♥♡♥♡♡♡ hơn một năm qua
wink
sweetgirlstar đã đưa ý kiến …
hi please be a người hâm mộ in my thông tin các nhân and me a người hâm mộ in my new club if bạn tình yêu hello kitty ? my club called - hello kitty những người hâm mộ - and bạn will see cool things : pic , video , câu hỏi and prize for winner , các câu trả lời , and thêm !!!!! đã đăng hơn một năm qua
ninagab21 đã đưa ý kiến …
tình yêu HER! đã đăng hơn một năm qua
hellokitty190 đã đưa ý kiến …
Charmmy kitty and hello kitty are similar I luv them both. đã đăng hơn một năm qua
heart
lolkitty815 đã đưa ý kiến …
im becoming a fun of who ever made the club!!!! đã đăng hơn một năm qua
hellokitty190 đã bình luận…
Me too hơn một năm qua
koolkat-1104 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Charmmy kitty i'm happy there's a người hâm mộ club here for her :) đã đăng hơn một năm qua
iDxG101 đã đưa ý kiến …
*.˛.°★。˛°.★** *★* *˛.
˛ °_██_*。*./ ♥ \ .˛* .˛.*.★* Happy*★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ♥ ˛*★*Christmas
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬* ♥ đã đăng hơn một năm qua
lolkitty815 đã bình luận…
how do bạn do that thas awesome!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
lolkitty815 đã bình luận…
w00t! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
hellokitty190 đã bình luận…
Awesome bạn are creative:). hơn một năm qua
smile
charmmykitten đã đưa ý kiến …
my friend says"my cat named charmmy kitty,and i also have chuột đồng, hamster named honeycute" đã đăng hơn một năm qua
laugh
sparkleshine233 đã đưa ý kiến …
i am so relived i just came trang chủ from school and at school i had a good time!!!!???!!!! đã đăng hơn một năm qua
neatfreak478 đã đưa ý kiến …
charmmy is fav charater in hello kitty! đã đăng hơn một năm qua
kittylove619 đã bình luận…
tình yêu charmmy kitty hơn một năm qua
sparkleshine233 đã bình luận…
charmmy kitty is so cute but hello kitty is cuter!!!!! :))))))) :P hơn một năm qua
hellokitty190 đã bình luận…
Hello kitty is way cutter. hơn một năm qua
roxy7456 đã đưa ý kiến …
and charmmy đã đăng hơn một năm qua
roxy7456 đã đưa ý kiến …
i tình yêu hello kitty
đã đăng hơn một năm qua
big smile
mikio đã đưa ý kiến …
yey ^w^
thx for making this club !!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua