Charlie x Sasha Updates

a photo đã được thêm vào: Charlie and Sasha hơn một năm qua by SentinelPrime89
a comment was made to the poll: should charlie and sasha have puppies? hơn một năm qua by RayJamesRaywerc
a comment was made to the poll: Should Charlie and Sasha get married? hơn một năm qua by RayJamesRaywerc
a comment was made to the poll: Balto hoặc all chó go to heaven? hơn một năm qua by alphakate21
a poll đã được thêm vào: Balto hoặc all chó go to heaven? hơn một năm qua by baltojenna818
fan art đã được thêm vào: Sasha and the Charlie hơn một năm qua by tmntman123
a poll đã được thêm vào: should charlie and sasha have puppies? hơn một năm qua by bolt2
a pop quiz question đã được thêm vào: in what all chó go to heaven did charlie meet sasha hơn một năm qua by srmills