Charlie and Claire Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

Lionheart91 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Charlie and Claire they made a great couple on Mất tích đã đăng hơn một năm qua
InLoveWithJesus đã đưa ý kiến …
So wanted to see thêm C&C moments.... đã đăng hơn một năm qua
meh
MrsCharliePace đã đưa ý kiến …
Charlie & Claire was kind of ruined for me when he died and she wasn't sad/didn't miss him. đã đăng hơn một năm qua
AdaLove đã đưa ý kiến …
I miss Charlie/Claire ♥ :'( đã đăng hơn một năm qua
KaterinoulaLove đã bình luận…
Oh that ' s for the non-stop babbling about them at school xD bạn can take it out on fanpop now ,dear. My ears hurt! hơn một năm qua
KaterinoulaLove đã bình luận…
He kinda of sacrificed himself didn't he? hơn một năm qua
AdaLove đã bình luận…
Yeah :( hơn một năm qua
lostinaz đã đưa ý kiến …
i tình yêu lost!=) charlie and claire are my yêu thích couple!! đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
I tình yêu Mất tích too! And C/C are my 2nd favourite Mất tích couple, after Jate! hơn một năm qua
4ever_and_ever đã bình luận…
^ Same here. hơn một năm qua
DelenaNianFreak đã bình luận…
same here <33 hơn một năm qua