Charisma Carpenter Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

smile
BuffyWillow12 đã đưa ý kiến …
Charisma is a type of perfume so posh!! đã đăng hơn một năm qua
dianamh đã đưa ý kiến …
Watching a new hiển thị this fall called "The Lying Game". The lead actress Alexandra Chando has an uncanny resemblance to Charisma Carpenter, even her voice and phrasing sound the same. Are they related? đã đăng hơn một năm qua
lisaannethredge đã bình luận…
They are one in the same! hơn một năm qua
KarismaK đã đưa ý kiến …
Charisma is going to be in a Lifetime movie!! "Deadly Sibling Rivalry" ~ she's playing identical twins!!! what's better than one Charisma? TWO!!!! 9PM Monday Aug 15 on the Lifetime Network đã đăng hơn một năm qua
undeadmuffin đã đưa ý kiến …
I tình yêu the new biểu tượng and banner. :D đã đăng hơn một năm qua
CharmedFan4eva_ đã đưa ý kiến …
i just rewatched her as kira in Phép thuật and she was amazing <33 đã đăng hơn một năm qua
undeadmuffin đã bình luận…
Yes she is. :D I was soo sad to see her die. :'( hơn một năm qua
rabya_1 đã đưa ý kiến …
wish cc appears on Bones đã đăng hơn một năm qua