Chandler Riggs Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 41

ross65 đã đưa ý kiến …
Gonna miss u on the hiển thị wish u all the best đã đăng hơn một năm qua
carlismine45 đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn so much! bạn inspire me! đã đăng hơn một năm qua
chelseassutton đã đưa ý kiến …
xin chào chandler đã đăng hơn một năm qua
CarlRiggslover đã đưa ý kiến …
Ur my future husband but u don't know it yet and I am soo obsessed with bạn đã đăng hơn một năm qua
tongue
marxoxo đã đưa ý kiến …
you're so sickkkkk chandler đã đăng hơn một năm qua
boomcom đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn chandler Riggs and my friend does to!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
MsCarlGrimes đã đưa ý kiến …
Chandler Riggs I tình yêu bạn SO MUCH thêm THEN U CAN IMAGE MY DREAM IS TO MEET bạn đã đăng hơn một năm qua
heart
chandlerlover29 đã đưa ý kiến …
I tình yêu u chandler !!! since bạn were 10 until now !!! đã đăng hơn một năm qua
smile
laylaybrock đã đưa ý kiến …
i might be on the walking dead not sure if it is my favorit series yet my favorit series might be into the badlands đã đăng hơn một năm qua
boomcom đã bình luận…
tình yêu bạn Chandler bạn the best hơn một năm qua
boomcom đã bình luận…
i wonder what it was like to have makeup over your eye hơn một năm qua
big smile
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Got my fanatic!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
maralol9876 đã đưa ý kiến …
i hope u had fun hanging out w/ ur Những người bạn yesterday! happy 16th birthday! (late) đã đăng hơn một năm qua
cake
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Happy 16th Brithday Chandler!! 🎉🎉 đã đăng hơn một năm qua
mayziee_24 đã đưa ý kiến …
chandler FRVR <3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
MsCarlGrimes đã bình luận…
YES hơn một năm qua
heart
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
♥️ đã đăng hơn một năm qua
Chandlerlover27 đã đưa ý kiến …
I <3 CHANDLER! đã đăng hơn một năm qua
tfmcr đã đưa ý kiến …
I tình yêu CHANDLER !!! One of my Dreams is to meet him and have him follow me on instagram đã đăng hơn một năm qua
spooky1097 đã đưa ý kiến …
Chandler is awesome and he talks to his fans.ily đã đăng hơn một năm qua
wilcoxen0901 đã đưa ý kiến …
HE IS CUTE BUT EVEN thêm A GOOD ACTORlink đã đăng hơn một năm qua
laugh
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
And Congrats to Chandler for the winning Best Youth TV actor last night at the Saturn awards!!! 😊🎉💙💚 đã đăng hơn một năm qua
mjlover4lifs đã bình luận…
Who's hunter? hơn một năm qua
ChrissyStyles1 đã bình luận…
Sorry Chandler I was looking at something and typed it bởi mistake sorry hơn một năm qua
vnavarro43 đã bình luận…
i want chandler riggs to fallow me on twitter!!!!!!!:() hơn một năm qua
cake
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Happy 15th Birthday Chandler!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Got my die-hard medal <3 đã đăng hơn một năm qua
ChrissyStyles1 đã bình luận…
Congrats x x x :)) hơn một năm qua
laugh
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
YAAAYYY got my dedicated!!!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
smile
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Chandler starts filming season 5 today!!! 😊 đã đăng hơn một năm qua
big smile
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Working on a medal!!! đã đăng hơn một năm qua
ponyluv219 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your hiển thị Chandler, I also tình yêu you! <3 đã đăng hơn một năm qua
MichelleSerrao đã đưa ý kiến …
i luv him he is just perfect đã đăng hơn một năm qua
jorybalog16 đã đưa ý kiến …
I LUV U <3 đã đăng hơn một năm qua
Chandlerforever đã đưa ý kiến …
Chandler ; i tình yêu bạn soo much . bạn don't know how much . I think all the time about bạn . And i dream too ! It should be gerat if you'd be my friend :) I tình yêu bạn , FOREVER <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
JennaStone22 đã đưa ý kiến …
Best kid ever on the Walking Dead!!!!! <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
michelle081122 đã đưa ý kiến …
`... Hi Crush ! đã đăng hơn một năm qua
skylar_143 đã đưa ý kiến …
i tình yêu you<3 đã đăng hơn một năm qua
ILuvCarlToDeath đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn chandler riggs đã đăng hơn một năm qua
Attirox2 đã đưa ý kiến …
Him and my friend look like twins! It's scary yet awesome! đã đăng hơn một năm qua
heart
carl_ladd đã đưa ý kiến …
this teenage    Actor Born June 27, 1999 parents Atlanta, Georgia, USA Age 13 Years Active 2006-Present brown haired blue eyed boy is mine đã đăng hơn một năm qua
i-like-carl đã bình luận…
no mine LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
xXGamerGirl14xX đã bình luận…
bạn can't say "mine" when he isn't a pet. hơn một năm qua
megazombie423 đã đưa ý kiến …
omg i tình yêu this kid he's so amazing! he's such a great actor i tình yêu watching him in the walking dead... i didnt used to watch Zombie phim chiếu rạp but after watching Chandler on the walking dead i was turned into a full fledged người hâm mộ i have like 10 posters of him on my tường and a bunch of pictures of him on my walls! im chandlers biggest người hâm mộ i hope i get to meet him someday in real life hoặc to just see him at comic con would be awesome! tình yêu bạn Chandler! đã đăng hơn một năm qua
heart
ChandlerRiggsFE đã đưa ý kiến …
Im like Chandlers Biggest người hâm mộ like look at my tường i have 12 walking dead things and 11 of them r of Chandler hoặc about Chandler Soo im like his biggest fan. And i plan to get thêm things about him and the walking dead!!!!!!!!!!!!I want to meet him in real life. đã đăng hơn một năm qua
WalkingDead8432 đã đưa ý kiến …
..Guy I Really tình yêu This Guy... I'm Not Kidding.....
..I Really mean it.... I hope he các câu trả lời me on youtube, and twitter. đã đăng hơn một năm qua
kiss
smockedham đã đưa ý kiến …
<3 I tình yêu him <33333 đã đăng hơn một năm qua
KatieRox31 đã đưa ý kiến …
this kid is the hottest thing to ever happen to t.v i lovve him so much!!! đã đăng hơn một năm qua
devlynklein17 đã bình luận…
I tình yêu HIM TOO <3 hơn một năm qua
KatieRox31 đã bình luận…
bạn maam have very good taste in guys :) hơn một năm qua
chandlerriggs12 đã bình luận…
I tình yêu bạn CHANDLER RIGGS hơn một năm qua
thelatestbuzz20 đã đưa ý kiến …
Happy birthday Chandler!!!!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
thelatestbuzz20 đã đưa ý kiến …
I got to meet him in person!¡!¡!¡!¡!¡! đã đăng hơn một năm qua
jessicamc26 đã bình luận…
no way - when?!?! hơn một năm qua
thelatestbuzz20 đã bình luận…
uhh may 27 on a sunday hơn một năm qua
i-like-carl đã bình luận…
i was so nervous i kissed him and gave him a hug and ran away and i met him one jan 19 hơn một năm qua