Captain America: Civil War Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

crying
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i never see it yet đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i have got it now hơn một năm qua
smile
NCISLuverjk93 đã đưa ý kiến …
Just a reminder for everyone to PLEASE tag your spoilers (polls), as to not spoil anything for people that haven't seen it yet hoặc can't for a while. Thank you! đã đăng hơn một năm qua
isabella798 đã bình luận…
I agree with ncisluverjk93 hơn một năm qua
isabella798 đã bình luận…
😌 hơn một năm qua
emerald_32 đã đưa ý kiến …
i watched the movie twice. the action sequences were great and the plot was somewhat well-thought, though i expected thêm from zemo. đã đăng hơn một năm qua
worried
Annaapple12 đã đưa ý kiến …
Sorry đã đăng hơn một năm qua
meh
Annaapple12 đã đưa ý kiến …
bạn are kind of cool but anime is better đã đăng hơn một năm qua