Canada Updates

a photo đã được thêm vào: Klukshu, Yukon cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Yukon; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Nunavut; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Northwest Territories; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Saskatchewan; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Quebec; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Prince Edward Island; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Ontario; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Alberta; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Alberta; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Nova Scotia; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: Naikoon Provincial Park hoặc Lac-Témiscouata National Park? cách đây 2 tháng by Kraucik83
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Nova Scotia; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Newfoundland; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: What is the best musian that came from Canada? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in New Brunswick; which is your favorite? cách đây 2 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Manitoba; which is your favorite? cách đây 3 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Alberta; which is your favorite? cách đây 3 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 dream destinations in Alberta; which is your favorite? cách đây 3 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: Canada hoặc USA? cách đây 3 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Naikoon Provincial Park hoặc Lac-Témiscouata National Park? cách đây 4 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: What is your yêu thích of the Seven Wonders of Canada? (List created bởi CBC ti vi viewers in 2007) cách đây 4 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: What's your yêu thích Canadian TV series? cách đây 4 tháng by Essence38154
a comment was made to the poll: Have bạn been to Wonderland amusement park in Ontario cách đây 4 tháng by Essence38154
a comment was made to the poll: My current favourite Canadian actors. Pick yours! cách đây 4 tháng by Essence38154
a comment was made to the poll: Which do bạn like more; Starbucks hoặc Tim Hortons cách đây 4 tháng by Essence38154
a comment was made to the poll: Vancouver hoặc Toronto? cách đây 4 tháng by Essence38154
a comment was made to the poll: What province/territory do bạn live in? cách đây 4 tháng by Essence38154
a reply was made to the forum post: where do bạn live in Canada? cách đây 4 tháng by RMS-2000
a comment was made to the fan art: I am Canadian! cách đây 4 tháng by RMS-2000
a video đã được thêm vào: Driving Downtown - Toronto's Main đường phố, đường phố, street 4K cách đây 4 tháng by RMS-2000
a video đã được thêm vào: Driving Downtown - Toronto's Skyline 4K cách đây 4 tháng by RMS-2000
a video đã được thêm vào: 4K Drive Through Toronto, ON Canada cách đây 4 tháng by RMS-2000
fan art đã được thêm vào: O Canada (Lyrics + Sheet Music) cách đây 4 tháng by RMS-2000
a link đã được thêm vào: City of Toronto, ON cách đây 4 tháng by RMS-2000
a comment was made to the photo: Happy Canada Day! cách đây 4 tháng by packersaindia
a link đã được thêm vào: Inside Vancouver cách đây 4 tháng by OCDN4U2B1
a link đã được thêm vào: City of Vancouver cách đây 4 tháng by OCDN4U2B1
a comment was made to the video: I Am Canadian cách đây 4 tháng by OCDN4U2B1
a video đã được thêm vào: Canadian hock-eey! cách đây 4 tháng by OCDN4U2B1
a comment was made to the video: Proud to be Canadian - Happy Canada Day! cách đây 5 tháng by OCDN4U2B1
a link đã được thêm vào: What's on In Quinte ~ Canada ngày 2018 cách đây 5 tháng by OCDN4U2B1
a video đã được thêm vào: Happy Canada Day! cách đây 5 tháng by OCDN4U2B1
a link đã được thêm vào: Vancouver is Awesome! cách đây 5 tháng by OCDN4U2B1
a video đã được thêm vào: Proud to be Canadian - Happy Canada Day! cách đây 5 tháng by OCDN4U2B1
a comment was made to the poll: Are bạn bilingual? cách đây 10 tháng by PandoriumPanda
a comment was made to the poll: Do bạn vote in Canadian elections? cách đây 10 tháng by PandoriumPanda
a comment was made to the poll: Do bạn wanna be a Canadian? cách đây 10 tháng by PandoriumPanda
a comment was made to the poll: Canadians only. What's your first language? cách đây 10 tháng by PandoriumPanda
a comment was made to the poll: Love/Hate: Toronto cách đây 10 tháng by PandoriumPanda