Camp Camp (Roosterteeth) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

MortalAnonymous đã đưa ý kiến …
How is this all there is for a fandom group?! O__o đã đăng hơn một năm qua
SmolKitten đã bình luận…
I don't know :'3 hơn một năm qua
MortalAnonymous đã bình luận…
Ohhh, bạn meant main character trio...I thought bạn were saying "trio" as in there was a 3rd Niel. I know không gian Kid is one, haha. cách đây 9 tháng
SmolKitten đã bình luận…
Yea ^^ cách đây 9 tháng