Cam Gigandet Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 22

cool
lovelet đã đưa ý kiến …
bạn are sooo hot bạn dont even no it but not hotter then channing tatum and bạn act soo good đã đăng hơn một năm qua
cake
Amethystar đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Cam! đã đăng hơn một năm qua
cake
ded99 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Cam! đã đăng hơn một năm qua
heart
Yam-CamFan đã đưa ý kiến …
I looooveeee You!♥ đã đăng hơn một năm qua
iluvcamgigandet đã đưa ý kiến …
add me on facbook plzz xxx<3 đã đăng hơn một năm qua
iluvcamgigandet đã đưa ý kiến …
your so hot i tình yêu u so much and i think if i met u your personalty would be great xxx <3
đã đăng hơn một năm qua
savannahlove đã đưa ý kiến …
U r so so so hot đã đăng hơn một năm qua
LiL_MrS_Cc đã đưa ý kiến …
he so hoottt hahahah <3 i like his role in twilight haha it preetttyyy cool haha :) đã đăng hơn một năm qua
Natalie902 đã đưa ý kiến …
ahhhhhhhhh@@@@ hes sooooo hotttttttttt.............thats my cousins bff's bf đã đăng hơn một năm qua
heart
-ALEXA- đã đưa ý kiến …
he is soooooo hot!!!! i tình yêu him very muchhhhhhhh!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
GhiMenezesarmy đã bình luận…
heyy im a người hâm mộ of bạn btw! hello! Pls tham gia this spot! link hơn một năm qua
cake
JordynBoyer đã đưa ý kiến …
Happy Birthday!!! <3 :D đã đăng hơn một năm qua
heart
BJA đã đưa ý kiến …
o so yummy....... đã đăng hơn một năm qua
big smile
tooch đã đưa ý kiến …
Just scored my dedicated medal here! So happy ^_^ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Congrats!! hơn một năm qua
tooch đã bình luận…
Thank-you. hơn một năm qua
Danielle7 đã đưa ý kiến …
Cam is hot in Burlesque :) He should be my man if he ever becomes single. His daughter is cute. đã đăng hơn một năm qua
kellycam đã đưa ý kiến …
i miss bạn ^^ đã đăng hơn một năm qua
kellycam đã đưa ý kiến …
I miss bạn cam!! . I like bạn everyting.
đã đăng hơn một năm qua
kellycam đã đưa ý kiến …
I may be old 16. may be Thai, but I liked him.
đã đăng hơn một năm qua
heart
Tamar20 đã đưa ý kiến …
god i tình yêu him! đã đăng hơn một năm qua
Hip_Hop_Girl đã đưa ý kiến …
aaaah SEXYNESS in person :) đã đăng hơn một năm qua
ggurl2397 đã đưa ý kiến …
he is effin gorgeous đã đăng hơn một năm qua
cathyy đã đưa ý kiến …
You´re simply gorgeous.... đã đăng hơn một năm qua
kiss
camgigandet23 đã đưa ý kiến …
cam gigandet<33333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
Danielle7 đã bình luận…
me too hơn một năm qua