Buffy & Xander Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

DawnieMSummers đã đưa ý kiến …
Buffy and Xander were better off as Những người bạn but they would've been a great couple! đã đăng hơn một năm qua
kiss
DawnieMSummers đã đưa ý kiến …
Xander and Buffy were good Những người bạn and meant to be together. đã đăng hơn một năm qua
xanderlover đã đưa ý kiến …
Why do people think that Buffy and Xander wouldn't have made a good couple? They are perfect for each other. Too bad she found that out way too late. đã đăng hơn một năm qua