BTR Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

cool
ElsaFryer đã đưa ý kiến …
ElsaFryer đã đưa ý kiến …
Big Time Rush New Episode! "Big Time Sister" - Meet Kendall's secret big sister, Dakota, as BTR travels back to Minnesota to bring her back to Hollywood and the Palm Woods . Read the original unseen script that is sure to entertain BTR những người hâm mộ and everybody who loves Kendall and the gang. Send for your free copy today. Can't wait to hear from bạn and share the exciting new script !
Elsa Fryer đã đăng hơn một năm qua
kiss
swagger17 đã đưa ý kiến …
I tình yêu James Maslow hes so cute đã đăng hơn một năm qua
kiss
KatnissJr911 đã đưa ý kiến …
whats with all this KENDALL KENDALL.Stuff if bạn want a ladies man look for Carlos. đã đăng hơn một năm qua
swagger17 đã bình luận…
NO NO NO James hơn một năm qua
Tomsgirl2012 đã đưa ý kiến …
bạn are so SEXY KENDALL!
đã đăng hơn một năm qua
swagger17 đã bình luận…
i think james is thêm cuter like thêm thêm thêm hơn một năm qua
kiss
jazminazul đã đưa ý kiến …
quelindo es logan đã đăng hơn một năm qua
heart
izzokendal đã đưa ý kiến …
i luv kendall
đã đăng hơn một năm qua
arrbenitta đã bình luận…
bạn are the cutest boy in the world! hơn một năm qua
heart
keke8342 đã đưa ý kiến …
They are sooooooooo cute!!! I think out of them all Kendall is the cutest. đã đăng hơn một năm qua
keke8342 đã bình luận…
Many people may not agree. hơn một năm qua
bracia đã bình luận…
james is hottttttttttttttttttt hơn một năm qua
swagger17 đã bình luận…
i dont really like them anymore hơn một năm qua
heart
sabrina3470 đã đưa ý kiến …
i soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo lovvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeee BIG TIME RUSH! đã đăng hơn một năm qua
lizzardmcguire đã bình luận…
bạn tình yêu him so much your words go off the screen hơn một năm qua
5toys5 đã đưa ý kiến …
cute đã đăng hơn một năm qua
swagger17 đã bình luận…
whats cute hơn một năm qua
btrrokz12 đã đưa ý kiến …
Btr rokz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<3 <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
lizzardmcguire đã bình luận…
much creative. very rocks hơn một năm qua
littlemama12 đã đưa ý kiến …
i tình yêu BTR
đã đăng hơn một năm qua
jamesmaslover đã đưa ý kiến …
BIG Time Rush is the BEST!! đã đăng hơn một năm qua
VampireGirl1996 đã bình luận…
its true hơn một năm qua
swagger17 đã bình luận…
yup hơn một năm qua
londontipton6 đã đưa ý kiến …
i tình yêu them đã đăng hơn một năm qua
tanaluvsbieber đã bình luận…
i hate them hơn một năm qua
londontipton6 đã bình luận…
um exsu me hơn một năm qua
BTR4everLOVE1 đã bình luận…
post that one thêm time nd ill kick ya đít, mông, ass hơn một năm qua
smile
tahneshe01 đã đưa ý kiến …
i lov BTR i wach them on my tv when i can always try too tình yêu to meet all of bạn and also the cast james kendall logan carlos.i tình yêu james đã đăng hơn một năm qua
crying
londontipton6 đã đưa ý kiến …
i tình yêu them đã đăng hơn một năm qua