BTR Updates

a video đã được thêm vào: BTR picture this âm nhạc video hơn một năm qua by BTR_Cascada
an article đã được thêm vào: BTR didn,t broke up! hơn một năm qua by BTR_Cascada
a video đã được thêm vào: BTR Amazing Lyrics hơn một năm qua by BTR_Cascada
a link đã được thêm vào: BTR big time Scandal hơn một năm qua by BTR_Cascada
a poll đã được thêm vào: Who is the best? hơn một năm qua by BTR_Cascada
an answer was added to this question: Who's Pet Is Cuter? hơn một năm qua by Clau2009btr
an answer was added to this question: Who's Pet Is Cuter? hơn một năm qua by BTR_Cascada
a comment was made to the answer: logan has the best eyes,hair,and smile hơn một năm qua by BTR_Cascada
a link đã được thêm vào: BTR big time những người hâm mộ hơn một năm qua by BTR_Cascada
a link đã được thêm vào: BTR big night :) hơn một năm qua by BTR_Cascada
a comment was made to the poll: whos the best singer? hơn một năm qua by Clau2009btr
a comment was made to the poll: What song is better hơn một năm qua by Clau2009btr
a comment was made to the poll: Who is hotter hơn một năm qua by Clau2009btr
a comment was made to the photo: BTR hơn một năm qua by izabel187
a comment was made to the photo: btr the hottest guys hơn một năm qua by Bailey02
a comment was made to the photo: Carlos BTR hơn một năm qua by Bailey02
a comment was made to the photo: Carlos BTR hơn một năm qua by Bailey02
a comment was made to the poll: Who's your big time crush.... hơn một năm qua by mephilesrocks
a poll đã được thêm vào: What song is better hơn một năm qua by hoortariq
an answer was added to this question: who is cute between all of btr hơn một năm qua by hoortariq
a poll đã được thêm vào: Who is hotter hơn một năm qua by skittleslova
a poll đã được thêm vào: whos the best singer? hơn một năm qua by h13103
a question đã được thêm vào: Who's Pet Is Cuter? hơn một năm qua by BTRFAN112
a comment was made to the screencap: James is surfing from the movie big time bờ biển, bãi biển party hơn một năm qua by BTRFAN112
an answer was added to this question: who is cute between all of btr hơn một năm qua by laikymarbles
a photo đã được thêm vào: Carlos hơn một năm qua by Chase88
an answer was added to this question: when is logan b-day? hơn một năm qua by rusher29
a pop quiz question đã được thêm vào: How many tattos does kendell have?(august 2012) hơn một năm qua by BTRlovr298
a comment was made to the photo: Carlos BTR hơn một năm qua by 21081997
a video đã được thêm vào: Mama Knight talks about BTR (2012) hơn một năm qua by gorgeous10
a comment was made to the poll: Who's the hottest,sexiest,cutest,...band member? hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: Did bạn like the song âm nhạc Sounds Better With U ? hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: Who`s your yêu thích chacter? hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: Have bạn ever met any of the BTR guys? hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: who has a sister hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: What's your yêu thích BTR song? hơn một năm qua by halle1283
a comment was made to the poll: who is the sexiest hơn một năm qua by cierracramer
an answer was added to this question: who is cute between all of btr hơn một năm qua by kjwhite39
a comment was made to the question: when is logan b-day? hơn một năm qua by camlle
a question đã được thêm vào: when is logan b-day? hơn một năm qua by camlle
a comment was made to the link: big time rush big night hơn một năm qua by Claudiettina99
a link đã được thêm vào: big time rush big night hơn một năm qua by Claudiettina99
a comment was made to the pop quiz question: How many hình xăm does Kendall have hơn một năm qua by BTR4everLOVE1
a pop quiz question đã được thêm vào: How many hình xăm does Kendall have hơn một năm qua by BTR4everLOVE1
a poll đã được thêm vào: Who's the hottest,sexiest,cutest,...band member? hơn một năm qua by BTR4everLOVE1
a comment was made to the photo: BTR Kendall hơn một năm qua by whitneylynn1
a comment was made to the photo: Carlos BTR hơn một năm qua by carlos1523
a screencap đã được thêm vào: trà time for James hơn một năm qua by Sarah6789
a comment was made to the poll: Big Night VS Oh Yeah hơn một năm qua by Sarah6789
a video đã được thêm vào: tình yêu Me tình yêu Me hơn một năm qua by 523906