BTR những người hâm mộ Updates

an icon đã được thêm vào: kendall schimdt hơn một năm qua by Clau2009btr
a photo đã được thêm vào: Big Time Rush hơn một năm qua by Clau2009btr
a comment was made to the video: FULL Till I Forget About You-BigTimeRush! with FREE DOWNLOAD! hơn một năm qua by atallas
a comment was made to the pop quiz question: who is the cutest in BTR? hơn một năm qua by SDKLDSHG
a comment was made to the pop quiz question: Which two guys dont have girlfriends? hơn một năm qua by misstweneboah
a pop quiz question đã được thêm vào: who is the cutest in BTR? hơn một năm qua by misstweneboah
a pop quiz question đã được thêm vào: Is Kendall and Logan Dating These Girls hơn một năm qua by Ceceilinia
a pop quiz question đã được thêm vào: Which two guys dont have girlfriends? hơn một năm qua by btrjameslove1