Bruce Wayne Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

surprise
Kainana đã đưa ý kiến …
OMG ITS THE GUY OUT OFF THAT MOVIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 đã đăng hơn một năm qua
big smile
LalaDepp đã đưa ý kiến …
Yeah! we reached 100 những người hâm mộ at last :D đã đăng hơn một năm qua
theTexan đã đưa ý kiến …
I tình yêu BRUCE WAYNE!!! đã đăng hơn một năm qua
karajorel đã bình luận…
Me too! :) hơn một năm qua
XxXrachellXxX đã bình luận…
Absolutely <3 hơn một năm qua
LalaDepp đã bình luận…
Yeah!!!! :D hơn một năm qua
PucksLady đã bình luận…
Amen! :D hơn một năm qua
karajorel đã đưa ý kiến …
reo speedwagon's "don't let him go" is the perfect song for bruce. like hoặc bình luận if bạn agree! :)
link đã đăng hơn một năm qua
heart
karajorel đã đưa ý kiến …
💙💜💗💚💙💜💗💚💙💜💗💚<3 đã đăng hơn một năm qua
karajorel đã bình luận…
💙💜💗💚💙💜💗💚💙💜💗💚💙💜💗💚 hơn một năm qua
heart
karajorel đã đưa ý kiến …
I can't believe i haven't found this clib 'til now!! Of course i joined right away! đã đăng hơn một năm qua
Bluekait đã đưa ý kiến …
Micheal Keaton did an AWESOME job as Bruce Wayne/Batman. đã đăng hơn một năm qua
karajorel đã bình luận…
no he did NOT. hơn một năm qua