Brucas, Lincas, & Leyton Updates

a comment was made to the poll: Hottest Girl? hơn một năm qua by rachel2445
a comment was made to the poll: Which couple has had the best moments? hơn một năm qua by OTHforever_99
a comment was made to the poll: whoses ur least fav out of these 3 couples? hơn một năm qua by justme1997
a comment was made to the poll: Cuter Couple? hơn một năm qua by justme1997
a comment was made to the poll: Which Couple do bạn like more? hơn một năm qua by laleybff
a comment was made to the poll: Who should get end game? hơn một năm qua by angiii7
a comment was made to the poll: Which những người hâm mộ are thêm mean? hơn một năm qua by angiii7
a comment was made to the poll: Which girl do bạn like more? hơn một năm qua by Slayerette89
a comment was made to the poll: Lucas Asked _____ To Come To Vegas With Him? hơn một năm qua by dalma
a link đã được thêm vào: Brucas Livejournal hơn một năm qua by superstar_kk
a video đã được thêm vào: Brucas - Will bạn save me hơn một năm qua by superstar_kk
a comment was made to the poll: yêu thích Shipping Name? hơn một năm qua by katarinatomic
a comment was made to the poll: yêu thích Season for Brucas? hơn một năm qua by KBCA
a comment was made to the poll: yêu thích season for Leyton? hơn một năm qua by KBCA
a comment was made to the pop quiz question: who did lucas call? hơn một năm qua by babe1492