Brittany S. Pierce Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

gleekbrianna808 đã đưa ý kiến …
plz tham gia club for Glee troubletones

link đã đăng hơn một năm qua
heart
HAPPY_HG đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Brittany<3 Your an amazing and awesome dancer!! đã đăng hơn một năm qua
runawaygirl1998 đã đưa ý kiến …
omg u should so put the khẩu hiệu as 'its brittany... bitch" đã đăng hơn một năm qua
fanfangirlfan đã đưa ý kiến …
just watched Glee movie concert, brittany is easily the best part of it!! i also saw Glee live in toronto: AMAZING! brittany was so hilarious. đã đăng hơn một năm qua
wierdgem7 đã đưa ý kiến …
Fondue for two! đã đăng hơn một năm qua
Charming_angel đã đưa ý kiến …
Artie and Brittany are going head to head with Finchel to win favourite Glee couple. Want Bartie to win? Vote here: link đã đăng hơn một năm qua
big smile
briza đã đưa ý kiến …
cool club! đã đăng hơn một năm qua
-queenB- đã bình luận…
tnx :)))))) hơn một năm qua
Wolfdreamer9 đã đưa ý kiến …
link
There already is a spot for Brittany. đã đăng hơn một năm qua
-queenB- đã bình luận…
I didn't know....cuz i couldnt find it xD hơn một năm qua