Bridget Mendler Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 24

chelbrook đã đưa ý kiến …
Hi Bridget
I been watching bạn on Wizard on waveley place and I really like bạn and I hop your like me to.
From Chel đã đăng cách đây 10 tháng
smile
cupcake1289 đã đưa ý kiến …
bạn always rock the fangs on Wizards of Waverly Place đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã đưa ý kiến …
I tình yêu your song on hàng đầu, đầu trang on the world đã đăng hơn một năm qua
Only_Sel đã đưa ý kiến …
She's so pretty đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i tình yêu her hơn một năm qua
smile
crazy_chick_ đã đưa ý kiến …
bạn make my ngày on your hiển thị good luck Charlie đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
im your biggest người hâm mộ on goodnluck charlie and the biggest người hâm mộ of u in person hơn một năm qua
crazy_chick_ đã bình luận…
xin chào @chubbybunny wanna be Những người bạn hơn một năm qua
crazy_chick_ đã đưa ý kiến …
bridget your my romodole I tình yêu how your are so just amazing đã đăng hơn một năm qua
infinityon05 đã đưa ý kiến …
I have met Bridget Mendler! She is so sweet đã đăng hơn một năm qua
crazy_chick_ đã bình luận…
thats so cool i wish i could do that !!!! :) hơn một năm qua
surprise
bethel1012 đã đưa ý kiến …
i know her real email đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
xin chào could u tell me ???? LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
dillon02 đã đưa ý kiến …
I am 10 but I tình yêu like :/3 Bridget Mendler đã đăng hơn một năm qua
smile
alex23006 đã đưa ý kiến …
i'm your biggest người hâm mộ ever oh i tình yêu to watch bạn act on good luck charlie đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i watch good luck charlie everyday and probley thêm than u hơn một năm qua
alex23006 đã bình luận…
yeah i am pretty sure that is not true hơn một năm qua
sunny
alex23006 đã đưa ý kiến …
i lover your song hurricane đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i loge it too hơn một năm qua
alex23006 đã bình luận…
yeah it is a great song hơn một năm qua
XD11 đã đưa ý kiến …
I am ur biggest người hâm mộ ur song ready hoặc not is amazing and ur album hello my name is xxx đã đăng hơn một năm qua
heart
morgan4510 đã đưa ý kiến …
xin chào Bridget tình yêu you! I'm one of your biggest fans! đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
cool i tình yêu her too hơn một năm qua
beatricepeace1 đã đưa ý kiến …
I like her album Hello my name is.... and my yêu thích song from the album is Hurricane đã đăng hơn một năm qua
guava3 đã đưa ý kiến …
I tình yêu goos luck charlie and u r so pretty!!!!! đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i tình yêu good luck charlie thêm than anyone does hơn một năm qua
big smile
emilymcguire đã đưa ý kiến …
I tình yêu good luck Charlie,ready hoặc not is awesome !GO BRIDGET MENDLER! đã đăng hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
ready hoặc not is ok ilove hurricane too hơn một năm qua
smirk
tinakhalique đã đưa ý kiến …
do u klike one direction đã đăng hơn một năm qua
Commanchee đã bình luận…
yes hơn một năm qua
emilymcguire đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
peytonlist123 đã bình luận…
i dont i luv bridget and peyton danh sách and debby ryan and skai jackson hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i dont either i tình yêu Bridget mendler thêm hơn một năm qua
tinakhalique đã đưa ý kiến …
do u like one direction đã đăng hơn một năm qua
peytonlist123 đã bình luận…
i i dont still it is kinda annoying hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
i dont i think there all ugly hơn một năm qua
cool
maryanngold đã đưa ý kiến …
My daughter loves u,

U are so cool!!!!

đã đăng hơn một năm qua
imwierd đã đưa ý kiến …
I like the song "how to believe"
đã đăng hơn một năm qua
hopper555 đã đưa ý kiến …
she is so awesome! and i think its so awesome that she was born in Washington DC! :D đã đăng hơn một năm qua
VampireGirl1996 đã bình luận…
she was born on december 18 1992 and i was born in december 18 1996 we have the same birthday hơn một năm qua
hopper555 đã bình luận…
thats so cool! :) hơn một năm qua
poppyrose đã bình luận…
bridget bạn are the best i tình yêu u so so much i will do anything to meet bạn hơn một năm qua
Stepanie816 đã đưa ý kiến …
I LUV BRIDGET!!!!!! I am her biggest người hâm mộ really. đã đăng hơn một năm qua
emilymcguire đã bình luận…
No I'm her biggest người hâm mộ hơn một năm qua
chubbybunnie đã bình luận…
whatever hơn một năm qua
caitie_cool đã đưa ý kiến …
tình yêu her song "this is my paradise"
đã đăng hơn một năm qua
emilymcguire đã bình luận…
Me too hơn một năm qua
heart
JamesAndMe đã đưa ý kiến …
funny girl đã đăng hơn một năm qua