brick loves blossom Updates

a comment was made to the poll: If Brick was Blossom's boyfriend but then he fell in tình yêu with Buttercup, what would he do? hơn một năm qua by whatsupbugs
a poll đã được thêm vào: If Brick was Blossom's boyfriend but then he fell in tình yêu with Buttercup, what would he do? hơn một năm qua by Kristina_Beauty
a poll đã được thêm vào: o bạn think they make a good couple hơn một năm qua by pinkblossom2
a poll đã được thêm vào: Should brick be Những người bạn with blossom hoặc tình yêu blissom? hơn một năm qua by Pokemongirl1
a comment was made to the icon: brick and blossom hơn một năm qua by bratzdolly11