Breakfast At Tiffany's Pop Quiz

What does Mr. Yunioshi call cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly Golightly?
 What does Mr. Yunioshi call cây ô rô, hoa huệ, holly Golightly?
Choose the right answer:
Option A Miss Gorlightly
Option B Miss cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly
Option C Miss Goolighty
Option D Miss Gorightry
 chel1395 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save