Breakfast At Tiffany's Pop Quiz

Rusty người đánh cá bằng lưới rà, người đánh cá, người đánh cá bằng lưới rà, người đánh cá, trawler is the _______ richest man in America under 50.
Choose the right answer:
Option A 9th
Option B 10th
Option C 7th
Option D 5th
 josabel posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save