Breakfast At Tiffany's Which of my "Breakfast At Tiffany's", set one, do bạn like the most?

Pick one:
Breakfast At Tiffany's
Don't Leave Me
Famous Kiss
Famous Shot
Finale
God I tình yêu NY
Party Hardy
Paul at the thư viện
Please Fred
Tiffany's Window
cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly
cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly at the thư viện
 LovingLucy posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save