trả lời câu hỏi này

Boston Celtics Câu Hỏi

Will The Celtics Go Back To The Finals And Redeem Themselves?

 soxfan89 posted hơn một năm qua
next question »

Boston Celtics Các Câu Trả Lời

jbiebs22 said:
lets hope our celtics will!!!!!!!!

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
It'll Be Interesting To See!
soxfan89 posted hơn một năm qua
*
agreed. even though i am a new york sports fan, i tình yêu boston celtics in the bóng rổ department. nets and knicks, not so much!!!!!!
jbiebs22 posted hơn một năm qua
*
Dwane1321 yes I do,a lot sooner than people would think
Dwane1321 posted hơn một năm qua
next question »