tạo phiếu bầu

Boku no Hero Academia Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị boku no hero academia số phiếu bầu (1-100 of 101)
« trước đó   |  tiếp theo »
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Dislike Him
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Ryuko Tatsuma/Ryukyu
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto Todoroki
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto Todoroki
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Kiribaku
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Todomomo
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Momo yaoyorozu
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: i like her
i like her
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Minoru Mineta
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto Todoroki
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Mix Feeling About Him
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Mix Feeling About Him
40%
20%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
77%
8%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
50%
28%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Like Him
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
50%
33%
hòa!
43%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Mix Feeling About Him
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Him
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Dislike Him
43%
14%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Itsuka Kendo
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
65%
18%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
76%
12%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
41%
29%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Like Her
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mix Feeling About Him
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Indifferent/Neutral About Her
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
74%
22%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
68%
24%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
68%
24%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
67%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Him
80%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Giải cứu thế giới Rising
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: IzuOcha
63%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Momo Yaoyorozu
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: It's not in my hàng đầu, đầu trang 10, actually
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Katsuki Bakugou
38%
35%
người hâm mộ lựa chọn: A Male
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Midoriya/Uraraka/Iida
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: 3. TodoMomo (Shoto x Momo)
36%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Inko Midoriya
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The ngày
35%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Favorite: Momo Yaoyorozu
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Least favorite: Katsuki Bakugou
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Kyoka Jiro
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Itsuka Kendo
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Mandalay
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Izuka Midoriya
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Shouto Todoroki
72%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Hitoshi Shinsou
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Dabi
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto Tidoroki
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Dabi
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Katsuki Bakugou
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Shouto Todoroki
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Like
73%
27%