Bobby Singer Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

sad
Natalie_Singer đã đưa ý kiến …
"Family don't end with blood", he said. And it's an absolute truth... đã đăng hơn một năm qua
angelic
karlyluvsam đã đưa ý kiến …
Bobby reminds me of my dad .. & his relationship with my nephews đã đăng hơn một năm qua
hmmm
xmuffin đã đưa ý kiến …
I hope that Bobby is coming back to boys ...
It is so sad without him .... :( đã đăng hơn một năm qua
sad
Mikethriller đã đưa ý kiến …
Miss ya Bobby đã đăng hơn một năm qua
laugh
nglenn9 đã đưa ý kiến …
Balls! đã đăng hơn một năm qua
spnmemories đã đưa ý kiến …
every time i listen to "losing your memory", I ALWAYS think of Bobby singer and it makes the song thêm sad! đã đăng hơn một năm qua
crying
jo_dean đã đưa ý kiến …
bobby :'( I miss you. đã đăng hơn một năm qua
crying
T3Fi đã đưa ý kiến …
I'll Miss U!!!! đã đăng hơn một năm qua
jo_dean đã bình luận…
he can't die... hơn một năm qua
crying
charmed_phoebe đã đưa ý kiến …
I tình yêu you, Bobby! :(
Please don't die :S đã đăng hơn một năm qua
crying
MJSweetAngel đã đưa ý kiến …
i'd wish Bobby didn't die :'( đã đăng hơn một năm qua
heart
DemonWinchester đã đưa ý kiến …
I tình yêu Bobby! He is simply the best! đã đăng hơn một năm qua
pizzapi đã đưa ý kiến …
tình yêu the new banner and biểu tượng !!! <3 đã đăng hơn một năm qua