blu from rio Updates

a poll đã được thêm vào: do bạn think blu is nerd hoặc not? hơn một năm qua by sonic302
a photo đã được thêm vào: fchefdbcuvefgrhuefgruefrvefgrv hơn một năm qua by mineriozombies
a poll đã được thêm vào: what happened to Blu parents hơn một năm qua by mineriozombies
a pop quiz question đã được thêm vào: why couldn't Blu fly hơn một năm qua by mineriozombies
a comment was made to the fan art: jewel bởi jennawolf48 hơn một năm qua by rachelrules2012
fan art đã được thêm vào: jewel bởi jennawolf48 hơn một năm qua by jennawolf48