thêm chủ đề trên diễn đàn

Hắc Quản Gia diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-21 trên tổng số chủ đề 21 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
My OC Angel idea!  DoofusButler 0 1794 hơn một năm qua
yêu thích ship  shuu_tsukiyama 1 1554 hơn một năm qua
BRING BLACK BUTLER BACK TO NETFLIX!!!  TheGuardDog 0 2097 hơn một năm qua
What was your first opinion of Sebastian?  swahili500 16 7890 hơn một năm qua
What was your first impression of Grell?  AyanaAnime 0 2104 hơn một năm qua
Black Butler Roleplay  shadowcon99 2071 86409 hơn một năm qua
OTP's/Fave pairings of the series?  katlovesbtr 1 3751 hơn một năm qua
hiển thị me the best pi of sebastian and grell!  Black-Maid- 1 2123 hơn một năm qua
Black butler roleplay  AyanaAnime 0 1647 hơn một năm qua
Lizzy VS Fangirls  AyanaAnime 0 2196 hơn một năm qua
Does ciel have a twin?  itarra 0 1699 hơn một năm qua
black butler dating game.  lexidude92 1 7100 hơn một năm qua
Black Butler rp  misshedgehog 43 3800 hơn một năm qua
What was your first impression of Ciel?  swahili500 17 5960 hơn một năm qua
Another Black Butler RP  BellatrixLOVER1 344 10622 hơn một năm qua
did bạn feel sorry for sebatian when he found out ciel's soul had been stolen?  Black-Maid- 3 1706 hơn một năm qua
Black Butler Cosplay  losira 0 1250 hơn một năm qua
Sebastian Michaelis in the hàng đầu, đầu trang 32 Sexy Men of anime  dimesioncr8r 3 7306 hơn một năm qua
Black Butler biểu tượng Contest (Round 6: A Disguise)  NightFrog 18 5121 hơn một năm qua
Black butler rp 2  Harpaw8 129 7946 hơn một năm qua
Hoắc quản gia II ANNOUNCEMENT!  Animeanimal 1 1182 hơn một năm qua