Björk Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

diobrandoxx đã đưa ý kiến …
alsemanchee amirite gamers đã đăng hơn một năm qua
Lhooq đã đưa ý kiến …
should have a âm nhạc section on here for us to listen the stuff we hoặc bạn have not got, i would be thêm than happy to get the ball rolling, The Sugarcubes is my speciality LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
gyurer đã đưa ý kiến …
I would like to purchase Carnegie Hall tickets..and notice resale starts on the 19th. How does one participate in getting tickets on that day? đã đăng hơn một năm qua
Synthwave đã đưa ý kiến …
Bjork's song, Pluto, inspired me to write this. link

Please check it out (and maybe leave some feedback) đã đăng hơn một năm qua
heart
evanescence_ đã đưa ý kiến …
Everytime I listen to Possibly Maybe I tình yêu Björk even thêm This song is magical!! đã đăng hơn một năm qua
blakelymiller đã đưa ý kiến …
Does anyone have the presale mật khẩu for her New York City shows?! Please help!!! đã đăng hơn một năm qua
JMorgan1223 đã đưa ý kiến …
Does anyone know what Bjorks người hâm mộ mail address is ? đã đăng hơn một năm qua
kiss
evanescence_ đã đưa ý kiến …
got Biophilia!! ;D tình yêu it! <333 đã đăng hơn một năm qua
valleyer đã bình luận…
Definitely. I bought it few days cách đây and really tình yêu it too. My 2nd yêu thích Bjork album to the moment. hơn một năm qua
heart
evanescence_ đã đưa ý kiến …
can't wait for the new album!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
angelic
zupanic đã đưa ý kiến …
I think she is creepy:D But I like her of course:D đã đăng hơn một năm qua
smirk
pegluvsMJ đã đưa ý kiến …
i luv the song big time sensuality! bjork is so cool! đã đăng hơn một năm qua
heart
victoriousgirl đã đưa ý kiến …
I tình yêu her song It's Oh So Quite! đã đăng hơn một năm qua
heart
fanfly đã đưa ý kiến …
Thanks to zupanic we have an awesome new banner and icon! Yay! đã đăng hơn một năm qua
Master24 đã bình luận…
Great work. The spot really looks good. hơn một năm qua
zupanic đã bình luận…
thank you:) hơn một năm qua
snowwhitesilver đã đưa ý kiến …
Army of Me has to be one of the most badass songs I've ever heard!!! đã đăng hơn một năm qua