Bill Kaulitz Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 20

heart
Thu_Ozil đã đưa ý kiến …
i tình yêu Tokio Hotel
im người hâm mộ
:) đã đăng hơn một năm qua
-EpicCute- đã đưa ý kiến …
He's soooooo SEXY BEAUTIFUL!!! đã đăng hơn một năm qua
DeathEater45 đã đưa ý kiến …
Bill is the sexiest guy in the planet <3 and yea I'm a guy đã đăng hơn một năm qua
MIZU-LUV đã bình luận…
yea he issssss hơn một năm qua
RnBStar13 đã đưa ý kiến …
I used to be OBSESSED with Bill when I was 14! and then I started to lose interest in him and now I'm in tình yêu with him again ^^ :3 ♥ đã đăng hơn một năm qua
blendingfurries đã bình luận…
ahh so cute. its like me with jb hơn một năm qua
RnBStar13 đã bình luận…
JB? do bạn mean Justin Bieber? hơn một năm qua
xshayshay96x đã bình luận…
me n my twin sis tình yêu him...but who ever đã đăng the naked pic... not cool lmao hơn một năm qua
sunny
shalm16 đã đưa ý kiến …
Don't let anything ge in your way, because, this is your day!! Happy Birthday!! đã đăng hơn một năm qua
RemindMe đã đưa ý kiến …
Happy birthday Bill!♥. đã đăng hơn một năm qua
cake
BizarreTokio đã đưa ý kiến …
01/09/2011 Happy Bday 2 my love(s) <3 đã đăng hơn một năm qua
jack5on đã đưa ý kiến …
DAMN *___* Some phút cách đây i saw the first time in my life, 2 pictures of Bill FULL NAKED *_* aww xD His croatch is sooo big xDD Sorry for talking about shit...but i had to post this xD đã đăng hơn một năm qua
laugh
KJBiggestFan đã đưa ý kiến …
I miss his last hair style when it was all long and...palm-tree looking like in the icon. XD
Oh well, he's still epic in appearance. X3
đã đăng hơn một năm qua
heart
BizarreTokio đã đưa ý kiến …
Bill is my perfect tình yêu :) đã đăng hơn một năm qua
KaulitZfan đã bình luận…
and i hope u and him r together one ngày :) hơn một năm qua
BizarreTokio đã bình luận…
Thanks, girl :) hơn một năm qua
sugarplumm đã bình luận…
no not the old them there just getting old i miss bills lion mane and tons dreads hơn một năm qua
smile
tooch đã đưa ý kiến …
Just scored my die-hard medal for this spot :) đã đăng hơn một năm qua
MorganvilleJazz đã đưa ý kiến …
u would b best for Magnus Bane on the book series of Mortal insruments xxx tình yêu ya bill đã đăng hơn một năm qua
heart
TokioHotel4et0 đã đưa ý kiến …
Bill is the best :::.....I LoVe YoU BilL....:::: đã đăng hơn một năm qua
heart
RemindMe đã đưa ý kiến …
Today I've been a người hâm mộ of Tokio Hotel in a năm :-) đã đăng hơn một năm qua
heart
jbiebs22 đã đưa ý kiến …
Alessandrinha20 is correct. bill is hot and MissHavok is correct too. bill is very inspirational and rocks! đã đăng hơn một năm qua
heart
Alessandrinha20 đã đưa ý kiến …
Bill I tình yêu you.You is very sexy,is beautiful đã đăng hơn một năm qua
heart
MissHavok đã đưa ý kiến …
Bill, bạn inspire me No one can tell me bạn don't i think bạn a very funny and sweet person (with awesome hair ) your âm nhạc is very good one ngày ill get to be like bạn thank bạn for being who bạn are,
:D đã đăng hơn một năm qua
Lorinda770 đã đưa ý kiến …
Bill,ur sounds r verrrrrrrrrrry nic333333 lolz^^ đã đăng hơn một năm qua
shalm16 đã đưa ý kiến …
Happy Belated Birthday Bill and Tom :) I <3 u guys đã đăng hơn một năm qua
cake
RemindMe đã đưa ý kiến …
Happy Birthday to the lovely boy (: ♥' đã đăng hơn một năm qua
B10 đã bình luận…
i tình yêu his hair! hơn một năm qua
rory-cool đã bình luận…
HAPPY BIRTHDAY KAULITZ TWINS hơn một năm qua
jbiebs22 đã bình luận…
B10 is on the dot. bill's hair is amazing. hơn một năm qua