Bill Kaulitz Updates

a photo đã được thêm vào: Bill Kaulitz cách đây 13 ngày by artworkstars
an icon đã được thêm vào: Bill Kaulitz cách đây 4 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Bill Kaulitz 13 cách đây 6 tháng by artworkstars
fan art đã được thêm vào: Bill Kaulitz cách đây 6 tháng by artworkstars
a link đã được thêm vào: Tokio Hotel - Fanfiction cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Tokio Hotel - Fanfiction cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Bill Kaulitz 3 cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Bill Kaulitz 2 cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Bill Kaulitz 1 cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: Bill Kaulitz - The sexiest cách đây 7 tháng by artworkstars
a video đã được thêm vào: The Best of Bill Kaulitz cách đây 7 tháng by artworkstars
a pop quiz question đã được thêm vào: Does Bill want to get married? hơn một năm qua by Sacred23
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Bill would make a good husband? hơn một năm qua by Sacred23
a pop quiz question đã được thêm vào: what is the first song of TH in english? hơn một năm qua by AngieGirl1989
a comment was made to the photo: Bill Kaulitz hơn một năm qua by opaquemystique
a pop quiz question đã được thêm vào: How many hình xăm does Bill have? (So far). hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the photo: Bill & Tom hơn một năm qua by gloriaferrada
a comment was made to the poll: Which of these is sexier? hơn một năm qua by SkyDekeres700
a poll đã được thêm vào: Which of these is sexier? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the link: Bill Kaulitz người hâm mộ Site hơn một năm qua by jariese
an answer was added to this question: does bill hate ADAM LAMBERT???????????? hơn một năm qua by kristan740
a comment was made to the poll: which thực phẩm is yummy for bill tummy????hehehe.... hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: On a scale,how hott would Bill Kaulitz be? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: bạn like him hát in: hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: Which bức ảnh of Bill is hotter? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: What do bạn like most about Bill? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: Where would your dream ngày be with Bill? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: What is thêm touching? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: Bill, Tom hoặc Both??? hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by FashionGlam18
a comment was made to the video: Bill Kaulitz is a Womanizer! hơn một năm qua by Thu_Ozil
a comment was made to the video: Bill And Tom Video Message hơn một năm qua by Thu_Ozil
a comment was made to the photo: Bill Kaulitz hơn một năm qua by Thu_Ozil
a comment was made to the photo: bill hơn một năm qua by WANGHA1CHENG-
a pop quiz question đã được thêm vào: How old was Bill in this picture? hơn một năm qua by VegasButterfly
a comment was made to the article: 69 Ways to Scare, Annoy hoặc Freak Bill out hơn một năm qua by VegasButterfly
an answer was added to this question: Do you think Bill Kaulitz is going to a gym? What do you think about his muscles? hơn một năm qua by Meggas
a comment was made to the photo: Tokio Hotel <3 hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill & Un người hâm mộ hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Tokio Hotel xP hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: bill hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the fan art: Jumbie áo khoác :o? hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill'Kaulitz'♥ hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: it's not real hơn một năm qua by Jazandbill4ever
a comment was made to the photo: Bill`s girlfriend ?? hơn một năm qua by Jazandbill4ever