Bill and Sookie Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

rhonda7295 đã đưa ý kiến …
Ok- Listen up Bill and Sookie need to get back together, put Eric with Steve Newlens wife, Jason with Jessica, Tara and Pam. Since Sookie doesnt want to be a vampire, explore her fairy side of a long life and Bill and Sookie can betogether forever without changing her. Also, it opens up the idea of what a vamp/fae baby would be? The best of both worlds and one amazing new race! đã đăng hơn một năm qua
aussiesue62 đã đưa ý kiến …
What a great couple and what a great tv show. Lets hope there is thêm of bill and sookie together in season 5 đã đăng hơn một năm qua
vamplover15 đã bình luận…
That's what I'm counting on! They're so cute together. (: hơn một năm qua
vasia21 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this couple.. :)) đã đăng hơn một năm qua
moviequeen đã bình luận…
they are actually a real couple hơn một năm qua
vasia21 đã bình luận…
yes, i know it ;)) hơn một năm qua