Better Call Saul Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

yonvilat đã đưa ý kiến …
a too inactive club, why? đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Not sure. A lot of các câu lạc bộ on fanpop are inactive. hơn một năm qua
smile
Simmeh đã đưa ý kiến …
One week left until Better Call Saul! Two ngày special. đã đăng hơn một năm qua
sunny
Simmeh đã đưa ý kiến …
Better Call Saul, spin-off of Breaking Bad, scheduled to premiere this năm in November 2014! đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
2015 - link hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Better Call Saul is an upcoming American drama ti vi series scheduled to premiere on AMC on February 8, 2015. The series was created bởi Vince Gilligan and Peter Gould, and is a spin-off of Gilligan's Breaking Bad. hơn một năm qua