Best Magazine: BOP Magazine Updates

a question đã được thêm vào: Does anybody remember SELENA from the earLy 1990s because I met her many a time before she died? cách đây 5 tháng by captbike
a video đã được thêm vào: Justin Bieber Unwraps his 2009 Bop Poster! hơn một năm qua by MagsForGood
a comment was made to the photo: BOP Photoshoot With Justin Bieber hơn một năm qua by gomez19bieber17
a comment was made to the photo: Taylor lautner caught bởi BOP at a Party! hơn một năm qua by gomez19bieber17