BEST Những người bạn FOREVER (NEW) Updates

a comment was made to the photo: Những người bạn hơn một năm qua by nanocutie
a comment was made to the photo: FRINEDS hơn một năm qua by koriana503
a video đã được thêm vào: ON THE FLOOR hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: ON THE FLOOR hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: RAIN OVER ME hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: A năm WITHOUT RAIN hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: Never Underestimate A Girl hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: WHO SAYS hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: BROKEN Angel hơn một năm qua by RUBY1207
a video đã được thêm vào: BROKEN Angel hơn một năm qua by RUBY1207
an article đã được thêm vào: FRIENDSHIP. hơn một năm qua by RUBY1207
a photo đã được thêm vào: Những người bạn FOREVER hơn một năm qua by RUBY1207
an icon đã được thêm vào: FRINEDS hơn một năm qua by RUBY1207