Berserk(the Anime/Manga) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

BlueDopamine đã đưa ý kiến …
Guys, there's a strong possibility that Netflix will produce new anime adaptation. And it will be done bởi the same director of Castlevania. It would be really awesome if it's true. đã đăng hơn một năm qua
cool
BlueDopamine đã đưa ý kiến …
Put your glasses on, nothing will be wrong đã đăng hơn một năm qua
laugh
sunshinedany đã đưa ý kiến …
Dedicated người hâm mộ medal that fast ! Really ?!?! I'll take this as a late giáng sinh present ! đã đăng hơn một năm qua
sunshinedany đã đưa ý kiến …
Definitely, this deserves to have thêm những người hâm mộ ! đã đăng hơn một năm qua
dakotasapphire đã đưa ý kiến …
Why doesn't this have thêm fans?? đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Yeah! It seriously should have thêm fans! hơn một năm qua