Belle French Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

Lanalamprouge đã đưa ý kiến …
honestly she is one of my 3 dawlins on the show, rumple and Archie being the other 2 đã đăng hơn một năm qua
heart
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
She's just an amazing character! đã đăng hơn một năm qua
heart
zylice đã đưa ý kiến …
I really like her character now because she is 'wise,' thoughtful, forgiving and has a very good heart! I really like how she's trying to stop Rumple from being a 'monster' (Dark One) đã đăng hơn một năm qua
TVfan97 đã bình luận…
me to hơn một năm qua