hiển thị số diễn đàn 1-22 trên tổng số chủ đề 22 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Getting a 12 months F visa is not a dream!  ilaowaiGroup 0 1803 hơn một năm qua
Louis Vuitton  sageoo9 0 1659 hơn một năm qua
Does the dog know the proverb, too? 狗也知道这个谚语吗?  gangking08 1 1870 hơn một năm qua
which club do u love???  tommy1983222 0 1577 hơn một năm qua
The Origin of Chinese Mid-Autumn ngày  gangking08 0 1323 hơn một năm qua
Chinese Mid-autumn ngày  gangking08 0 665 hơn một năm qua
Let me take it down 为我所用  gangking08 0 1275 hơn một năm qua
School-Go slow 学校----慢行  gangking08 0 1974 hơn một năm qua
Chinese Valentine’s ngày  gangking08 0 700 hơn một năm qua
I Wasn't Listening 我没有在听  gangking08 0 1354 hơn một năm qua
Synonym=Bad Language 同义词=骂人  gangking08 0 1430 hơn một năm qua
drink like a cá 牛饮  gangking08 0 1545 hơn một năm qua
A Dying Man's yêu thích bánh quy, cookie 临死者最爱吃的小甜饼  gangking08 0 2450 hơn một năm qua
S.O.B. 狗娘养的  gangking08 0 886 hơn một năm qua
Very Pleased to Meet bạn 很高兴认识你  gangking08 0 2314 hơn một năm qua
Perfect Match 绝 配  gangking08 0 2241 hơn một năm qua
The Sun and the Moon 太阳和月亮  gangking08 0 1638 hơn một năm qua
Illegible: Essay hoặc Criticism? 难以辨认:论文还是评语?  gangking08 0 2066 hơn một năm qua
I have the perfect son我有一个完美的儿子  gangking08 0 947 hơn một năm qua
This is my first operation, too.这也是我第一次动手术  gangking08 0 1519 hơn một năm qua
Comparison 比较  gangking08 0 1388 hơn một năm qua
I am the 1st  cenwor 0 1066 hơn một năm qua