hiển thị số diễn đàn 1-22 trên tổng số chủ đề 22 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Getting a 12 months F visa is not a dream!  ilaowaiGroup 0 1986 hơn một năm qua
Louis Vuitton  sageoo9 0 1843 hơn một năm qua
Does the dog know the proverb, too? 狗也知道这个谚语吗?  gangking08 1 2297 hơn một năm qua
which club do u love???  tommy1983222 0 1577 hơn một năm qua
The Origin of Chinese Mid-Autumn ngày  gangking08 0 1384 hơn một năm qua
Chinese Mid-autumn ngày  gangking08 0 727 hơn một năm qua
Let me take it down 为我所用  gangking08 0 1458 hơn một năm qua
School-Go slow 学校----慢行  gangking08 0 2220 hơn một năm qua
Chinese Valentine’s ngày  gangking08 0 884 hơn một năm qua
I Wasn't Listening 我没有在听  gangking08 0 1417 hơn một năm qua
Synonym=Bad Language 同义词=骂人  gangking08 0 1674 hơn một năm qua
drink like a cá 牛饮  gangking08 0 1606 hơn một năm qua
A Dying Man's yêu thích bánh quy, cookie 临死者最爱吃的小甜饼  gangking08 0 2450 hơn một năm qua
S.O.B. 狗娘养的  gangking08 0 947 hơn một năm qua
Very Pleased to Meet bạn 很高兴认识你  gangking08 0 2375 hơn một năm qua
Perfect Match 绝 配  gangking08 0 2424 hơn một năm qua
The Sun and the Moon 太阳和月亮  gangking08 0 1882 hơn một năm qua
Illegible: Essay hoặc Criticism? 难以辨认:论文还是评语?  gangking08 0 2310 hơn một năm qua
I have the perfect son我有一个完美的儿子  gangking08 0 1191 hơn một năm qua
This is my first operation, too.这也是我第一次动手术  gangking08 0 1702 hơn một năm qua
Comparison 比较  gangking08 0 1632 hơn một năm qua
I am the 1st  cenwor 0 1188 hơn một năm qua