Beckett & Esposito Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

purplevampire đã đưa ý kiến …
i like that they have a sibling relationship, they always have each others back. đã đăng hơn một năm qua
angry
CastleBecketLov đã đưa ý kiến …
This is not nice, ur dissing all of the Castle+Beckett fans. Caskett Forevz. đã đăng hơn một năm qua
Sparky04 đã bình luận…
Well that's sort of rude of bạn to say. The existence of this club is not dissing Caskett. I ship Caskett, but I tình yêu Espo and Kate's friendship, that's why I joined this club. hơn một năm qua
CastleBecketLov đã đưa ý kiến …
no this is terrible its lâu đài and Beckett đã đăng hơn một năm qua
Becklefan32199 đã đưa ý kiến …
Esposito is so protective of Beckett. He's practically like a big brother! Cute! đã đăng hơn một năm qua