trả lời câu hỏi này

bức ảnh đẹp Câu Hỏi

hi guys! bức ảnh contest!!!!!

post the most beautiful eyes u find!!!!!
conditions:
it must be clear
big
and of beautiful
the best one will get PROP!
well gud luck
have fun!

 hi guys! bức ảnh contest!!!!!
 samvarshiniraja posted hơn một năm qua
next question »

bức ảnh đẹp Các Câu Trả Lời

154 said:
màu hồng, hồng eye with butterfly-like eyeshadow:D
select as best answer
 màu hồng, hồng eye with butterfly-like eyeshadow:D
posted hơn một năm qua 
next question »